Werken bij Kind van Zuid

Het team van medewerkers bij Kinderopvang Kind van Zuid is hecht.
Iedereen zet zich optimaal in om goede opvang voor alle kinderen te realiseren.

Ga naar
KDV Tarieven
2019

Ga naar
BSO Tarieven
2019

Landelijk-
registerkinderopvang
2019

Ga naar Proefberekening toeslagen
2019

Ga naar Bedragen kinderopvangtoeslag
2019

Werken bij Kinderopvang Kind van Zuid

Wil je ook werken of stage lopen bij Kind van Zuid? Kijk dan bij onze vacatures of plaats een open sollicitatie. We geloven in de kracht van het kind. Elk kind heeft van nature alles in zich om zijn talenten te ontwikkelen. Wij zijn er om al die kwaliteiten tot bloei te laten komen.

Kinderdagverblijf - Kinderopvang - Buitenschoolse opvang

Stage bij Kinderdagverblijf Kind van Zuid

Kinderdagverblijf – Kinderopvang – Buitenschoolse opvang Kind van Zuid is een erkend leerbedrijf. Ieder jaar hebben wij een aantal stageplaatsen beschikbaar. Indien je graag bij ons je als stagiaire wilt ontwikkelen, stuur dan jou motivatie+cv naar info@kindvanzuid.nl

Wij maken onderscheidt tussen twee stagemogelijkheden

Beroeps Opleidende Leerweg

Stagiaires van de BOL opleiding staan altijd boventallig op de leidsterplanning aangezien ze nog geen volwaardige krachten zijn en ook niet als zodanig ingezet mogen worden. Ook niet in geval van ziekte of uitval van andere leidsters.

Beroeps Begeleidende Leerweg

Stagiaires van de BBL zijn pedagogische medewerkers in opleiding, zij zijn in dienst en ontvangen hiervoor ook salaris. Stagiaires van de BBL opleiding mogen ingezet worden als groepsleidster. Dankzij onze stagiaires worden bepaalde werkzaamheden van de pedagogische medewerkers verlicht. Waardoor de kinderen extra aandacht krijgen.

Sollicitatieformulier

Solliciteren naar


Curriculum vitae [pdf|docx|doc|jpeg]