Visie

Wij geloven in de kracht van het kind. Elk kind heeft van nature de potentie om zijn of haar talenten tot volle bloei te laten komen. Vanuit die gedachte stimuleren wij de ontwikkeling van het kind tot een individu die vol zelfvertrouwen en gelukkig in de wereld staat.

Kind van Zuid volgt de pedagogische benadering van Emmi Pikler en Reggio Emilia. Wij gaan uit van het feit dat het competente kind zelfontdekkend leert en veel kennis en vaardigheden al bezit. Ons fantasierijk programma vol beweging en creativiteit is een instrument bij deze ontwikkeling.

Ons programma omvat een samenspel van het kind, de ruimte en het materiaal:

  • Het kind staat op nummer één. We kijken en luisteren naar datgene wat aansluit bij de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheden.
  • De ruimte daagt de kinderen uit tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren.
  • Het materiaal inspireert de kinderen om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven.

Kind van zuid omarmt de volgende kernwaarden:

  • Kind op één
  • Vernieuwend
  • Positviteit
  • Saamhorigheid

Je kind staat bij ons altijd op één

Wij werken kindvolgend en kijken en luisteren aandachtig naar elk kind. Op de babygroep bieden we een warme, respectvolle verzorging met aandacht voor taalverwerving. Oudere kinderen volgen een voortraject voordat ze met het basisonderwijs starten en leggen zo een stevige basis waardoor het onderwijs makkelijker en het leren natuurlijker wordt.

Vernieuwend

Kind van Zuid komt voort uit een ouderinitiatief. Wij zijn een betrokken organisatie en waarderen de inbreng van de kinderen, de ouders, onze professionals en de omgeving om ons heen. Om de inbreng van de ouders te behouden en het contact te vergemakkelijken maken wij gebruik van de Kind van Zuid-app. Op iedere groep is een tablet aanwezig om zo de ouders in de gelegenheid te stellen om de activiteiten, dagprogramma’s en individuele rapportages in te zien. De gebruikte thema’s ontstaan vanuit een vraag, een gedachte of gebeurtenis. De activiteiten worden gedocumenteerd in beeld en tekst.

Positiviteit

Wij kiezen ervoor om het kind, elkaar en de samenleving vanuit een positieve benadering waar te nemen. We vergroten uit wat goed gaat en kijken naar ontwikkelkansen en -mogelijkheden. Iedereen wordt gezien, erkend en gewaardeerd voor wie hij/zij is. Iedereen is uniek, anders en daarmee bijzonder. Wij zijn een Rotterdamse en superdiverse organisatie, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn!

Saamhorigheid

‘It takes a village to raise a child’ een mooi Afrikaans gezegde! Kind van Zuid wil dat dorp zijn. Kind van Zuid kent haar eigen kracht, maar kent en erkent ook de kracht van anderen en de omgeving. Als organisatie waarderen wij de inbreng van de ouders, het personeel, de wijk en andere (externe) professionals. Zij verrijken onze organisatie en samen staan wij sterk!