Ons beleid

Beleid van Kind van Zuid

Ga naar
KDV Tarieven
2019

Ga naar
BSO Tarieven
2019

Landelijk-
registerkinderopvang
2019

Ga naar Proefberekening toeslagen
2019

Ga naar Bedragen kinderopvangtoeslag
2019

Kinderdagverblijf Kind van Zuid biedt kinderen een veilige plek om zich te ontwikkelen

We zijn een vernieuwende kinderopvangorganisatie die het welzijn en de ontwikkeling van het kind altijd op de eerste plaats zet. In samenwerking met ouders en medewerkers blijft onze organisatie zich ontwikkelen. Bij Kind van Zuid kunnen kinderen zichzelf zijn en zich spelenderwijs ontwikkelen tot gelukkige mensen vol zelfvertrouwen. Professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit staan daarbij voorop.

Inschrijven
Gedragscode KvZ

Organisatie

Kind van Zuid is naast kinderopvang ook een kindontwikkelcentrum voor kinderen in Rotterdam. Kind van Zuid is ambitieus, kind- en wijkgericht en staat aan de start van een mooie groei en bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige helden van Rotterdam.

De organisatie kent een bijzondere start: nadat de voormalige organisatie failliet werd verklaard hebben de ouders en het personeel de handen ineen geslagen om het zinkende schip te redden. Samen besloten zij de organisatie zelf over te nemen. En zo is Kind van Zuid per 1 augustus 2016 een feit. Van onderop, met de wijk en met vereende krachten.

Samen varen wij één koers: het kind staat altijd centraal. Wij kijken naar wat een kind kan in plaats van wat een kind niet kan. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling en vorming van zijn/haar identiteit, zelfstandigheid en creativiteit.

Visie

De ouders en het personeel hechten veel waarde aan de filosofie en werkwijze van Reggio Emilia. Deze visie gaat uit van het feit dat het competente kind zelfontdekkend leert waarbij veel kennis en vaardigheden al in het kind zitten.

Kind van Zuid voorziet in deze uitgangspunten:

  • De ruimte daagt kinderen uit tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren.
  • Het materiaal inspireert kinderen om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven
  • Kind staat op nummer één: door te kijken en te luisteren naar datgene wat aansluit bij de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheden.

Doordat de kinderen een voortraject volgen voordat ze met het reguliere onderwijs starten, leggen ze een stevige basis en wordt het onderwijs makkelijker en het leren natuurlijker

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons voorop. In de eerste plaats uit zich dit in ons personeel. Iedereen in het enthousiaste team is pedagogisch gekwalificeerd op MBO of op HBO niveau. Ook dragen we er zorg voor dat personeelsleden hun talenten en kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen door training en coaching

Echter gaat kwaliteit over heel veel zaken: van zorgvuldige processen tot duidelijke informatievoorziening, van professionele opvangtrajecten tot veiligheid, en van goede kinderopvang tot klanttevredenheid.

Achter de schermen van Kindontwikkelcentrum Kind van Zuid gebeurt er van alles rondom kwaliteit. Kind van Zuid heeft haar processen ingericht volgens het kwaliteitskeurmerk HKZ en is momenteel bezig met het certificeringstraject opdat de organisatie in 2017 ook volgens de hoogste kwaliteitsnormen HKZ-gecertificeerd zal zijn.

Voeding

Vier keer per week warme maaltijd
Wij bieden vier keer per week een vers bereide en warme maaltijd uit eigen keuken. Hier worden voldoende groente gebruikt die ten goede komen aan de lichamelijke en fysieke ontwikkeling van uw kind. Onze maaltijden worden bereid door een voedingsdeskundige.

Biologisch en divers
Uiteraard wordt rekening gehouden met bijzondere voeding i.v.m. dieet, allergie of geloofsovertuiging. Doorgaans wordt op het kindontwikkelcentrum niet gesnoept, met uitzondering van een kaakje, rijstwafel of soepstengel. Voor verjaardagen wordt echter een uitzondering gemaakt. Het personeel kan u tips geven voor een verantwoorde traktatie.

Borstvoeding
Tevens bestaat er een mogelijkheid om afgekolfde melk mee te geven, zodat die in de loop van de dag aan de baby gegeven kan worden. Wij vragen u hierop uw naam en de datum te vermelden. Wij verwarmen de borstvoeding vervolgens in een flessenwarmer. Zo krijgt uw kleintje toch zijn vertrouwde moedermelk.

Wat Kind van Zuid uniek maakt
is de aandacht voor ieder kind

Kindontwikkelcentrum gaat verder dan alleen opvang

Een huiselijke sfeer met professionele pedagogische medewerkers

Vaste groepen met bekende en ervaren medewerkers

Kind van Zuid ontwikkelt de talenten van het kind middels
effectieve kind ontwikkelprogramma

Het beste uit de verschillende pedagogische visies

Veel aandacht voor beweging, buitenspelen en natuurbeleving

Kinderyoga, opvoedondersteuning, cursussen en breed activiteitenaanbod

Verbinding met de wijk en wijkorganisaties door het samen te doen

Kernwaarden

Al meer dan 30 jaar biedt Kindontwikkelcentrum Kind van Zuid een prettige omgeving waarin kinderen een tweede thuis vinden als u werkt of een studie volgt.

Kindontwikkelcentrum Kind van Zuid
werkt vanuit vier kernwaarden:

Vernieuwend
Kind op één
Positiviteit
Saamhorigheid

De Kernwaarden van Kind van Zuid

Saamhorigheid

‘It takes a village to raise a child’ een mooi Afrikaans gezegde! Kind van Zuid wil dat dorp zijn. Kind van Zuid kent haar eigen kracht, maar erkent ook de kracht van anderen. Samen sterk! We doen het samen. Aller eerst met onze pedagogische medewerkers en de ouders. Maar we zijn ook nieuwsgierig naar andere professionals en mensen in de wijk die mee willen bouwen aan de ontwikkeling van ons kindontwikkelcentrum.

Kind op één

Het kind staat bij ons altijd centraal. We geloven in de kracht van het kind. Elk kind heeft van nature alles in zich om zijn talenten te ontwikkelen. Wij zijn er om al die kwaliteiten tot bloei te laten komen. Vanuit die gedachte helpen we uw kind om zich te ontwikkelen tot iemand die vol zelfvertrouwen en gelukkig in de wereld staat. We doen dit door kindvolgend te werken en we kijken en luisteren aandachtig naar elk kind. We sluiten aan bij zijn leefwereld en interesse en hierop wordt ons aanbod afgestemd.

Thema’s ontstaan vanuit een vraag van het kind, een gedachte of gebeurtenis. Door het maken van foto’s en korte teksten documenteren we de activiteiten.

Op de babygroep bieden we een warme, respectvolle verzorging die ondersteund wordt door met de baby te praten. We gaan langzaam en bewust om met de baby en geven ze veel bewegingsvrijheid. Alles op onze locaties staat in het teken van spelen, ontdekken en leren. Samen met u als ouders volgen we uw kind in de verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal- emotioneel .

Vernieuwend

Wij zijn een laagdrempelige en lerende organisatie. We leren van de kinderen, de ouders, de pedagogisch medewerkers en de omgeving om ons heen.

We laten ons inspireren door verschillende pedagogische visies zoals Reggio Emilia en Emmi Pikler.

We bieden de kinderen een fantasierijk programma vol beweging en creativiteit, waar ouders en kinderen naar afloop van de opvangperiode een digitaal verslag ontvangen met foto’s en documentatie.

Kind van Zuid is een ouderinitiatief en heeft daarom een eigen app ontwikkeld waarmee ouders en medewerkers een stem hebben in de ontwikkeling van de organisatie.  Deze app maakt kindvolgend werken makkelijker. Op iedere groep is een tablet aanwezig die onze professionals in (digitaal)contact brengt met ouders. Dit biedt ouders de gelegenheid om via de kindvanzuid-app de activiteiten, dagprogramma’s en individuele rapportages in te zien.

Kortom: We helpen uw kind de beste versie van zichzelf te worden!

Positiviteit

Bij Kind van Zuid kiezen we er voor om het kind, elkaar en de samenleving door een roze bril te bekijken. We vergroten uit wat goed gaat en onderzoeken ontwikkelkansen. Iedereen wordt gezien, erkend en gewaardeerd zoals hij/zij is. Ieder kind is uniek en daarmee bijzonder. Wij zijn een Rotterdamse organisatie, waar iedereen zichzelf mag zijn!

Thema’s ontstaan vanuit een vraag van het kind, een gedachte of gebeurtenis. Door het maken van foto’s en korte teksten documenteren we de activiteiten.

Op de babygroep bieden we een warme, respectvolle verzorging die ondersteund wordt door met de baby te praten. We gaan langzaam en bewust om met de baby en geven ze veel bewegingsvrijheid. Alles op onze locaties staat in het teken van spelen, ontdekken en leren. Samen met u als ouders volgen we uw kind in de verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal- emotioneel.

Documenten

Algemene voorwaarden

Veiligheid en gezondheidsbeleid

Gedragscode

Privacy statement

Klachtreglement

BSO Brochure