De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op deze pagina staat alles dat u moet weten over de nieuwe wet.

Ga naar
KDV Tarieven
2019

Ga naar
BSO Tarieven
2019

Landelijk-
registerkinderopvang
2019

Ga naar Proefberekening toeslagen
2019

Ga naar Bedragen kinderopvangtoeslag
2019

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang.

De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard.

Innovatie en kwaliteit kinderopvang
Innovatie en kwaliteit kinderopvang

De wijzigingen van Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang kunnen ingrijpend zijn voor de kinderopvangorganisatie, de pedagogisch medewerkers, de ouders, de kinderen en de oudercommissie. Hoe ingrijpend de wijzigingen zijn op de dagelijkse praktijk in de opvang en op de prijs van de opvang verschilt per organisatie.

Wijzigingen maximumuurtarief door Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

De invloed van de maatregelen op de kosten is sterk afhankelijk van de uitwerking van de kwaliteitseisen in de nieuwe situatie. De oudercommissie heeft in het tarieftraject mede geadviseerd over de voorgestelde prijs. Het landelijk vastgestelde maximum uurtarief verandert ook door de gewijzigde kwaliteitseisen. Meer weten over de landelijke wijzigingen in het maximumuurtarief?

Lees meer

Kwaliteitseisen

Het akkoord IKK is ingedeeld in vier thema’s. Ieder thema bestaat uit meerdere gewijzigde of aanvullende kwaliteitseisen. De maatregelen gaan in per 1 januari 2018, tenzij anders vermeld. Wijzigingen kwaliteitseisen op hoofdlijnen.

  • Thema 1 – Ontwikkeling van het kind staat centraal

  • Thema 2 – Veiligheid en gezondheid

  • Thema 3 – Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

  • Thema 4 – Kinderopvang is een vak

Informatiefilmpjes voor ouders en medewerkers

Adviesrecht oudercommissie

De oudercommissie heeft adviesrecht over bijna alle wijzigingen als gevolg van de gewijzigde kwaliteitseisen. Meer weten over het adviesrecht van de oudercommissie met betrekking tot IKK?

Lees meer