Bij Kind van Zuid kiezen we er voor om het kind, elkaar en de samenleving door een roze bril te bekijken. We vergroten uit wat goed gaat en onderzoeken ontwikkelkansen. Iedereen wordt gezien, erkend en gewaardeerd zoals hij/zij is. Ieder kind is uniek en daarmee bijzonder. Wij zijn een Rotterdamse organisatie, waar iedereen zichzelf mag zijn!

Thema’s ontstaan vanuit een vraag van het kind, een gedachte of gebeurtenis. Door het maken van foto’s en korte teksten documenteren we de activiteiten.

Op de babygroep bieden we een warme, respectvolle verzorging die ondersteund wordt door met de baby te praten. We gaan langzaam en bewust om met de baby en geven ze veel bewegingsvrijheid. Alles op onze locaties staat in het teken van spelen, ontdekken en leren. Samen met u als ouders volgen we uw kind in de verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal- emotioneel.