‘It takes a village to raise a child’ een mooi Afrikaans gezegde! Kind van Zuid wil dat dorp zijn. Kind van Zuid kent haar eigen kracht, maar erkent ook de kracht van anderen. Samen sterk! We doen het samen. Aller eerst met onze pedagogische medewerkers en de ouders. Maar we zijn ook nieuwsgierig naar andere professionals en mensen in de wijk die mee willen bouwen aan de ontwikkeling van ons kindontwikkelcentrum.