Wij zijn een laagdrempelige en lerende organisatie. We leren van de kinderen, de ouders, de pedagogisch medewerkers en de omgeving om ons heen.

We laten ons inspireren door verschillende pedagogische visies zoals Reggio Emilia en Emmi Pikler.

We bieden de kinderen een fantasierijk programma vol beweging en creativiteit, waar ouders en kinderen naar afloop van de opvangperiode een digitaal verslag ontvangen met foto’s en documentatie.

Kind van Zuid is een ouderinitiatief en heeft daarom een eigen app ontwikkeld waarmee ouders en medewerkers een stem hebben in de ontwikkeling van de organisatie.  Deze app maakt kindvolgend werken makkelijker. Op iedere groep is een tablet aanwezig die onze professionals in (digitaal)contact brengt met ouders. Dit biedt ouders de gelegenheid om via de kindvanzuid-app de activiteiten, dagprogramma’s en individuele rapportages in te zien.

Kortom: We helpen uw kind de beste versie van zichzelf te worden!