Het kind staat bij ons altijd centraal. We geloven in de kracht van het kind. Elk kind heeft van nature alles in zich om zijn talenten te ontwikkelen. Wij zijn er om al die kwaliteiten tot bloei te laten komen. Vanuit die gedachte helpen we uw kind om zich te ontwikkelen tot iemand die vol zelfvertrouwen en gelukkig in de wereld staat. We doen dit door kindvolgend te werken en we kijken en luisteren aandachtig naar elk kind. We sluiten aan bij zijn leefwereld en interesse en hierop wordt ons aanbod afgestemd.

Thema’s ontstaan vanuit een vraag van het kind, een gedachte of gebeurtenis. Door het maken van foto’s en korte teksten documenteren we de activiteiten.

Op de babygroep bieden we een warme, respectvolle verzorging die ondersteund wordt door met de baby te praten. We gaan langzaam en bewust om met de baby en geven ze veel bewegingsvrijheid. Alles op onze locaties staat in het teken van spelen, ontdekken en leren. Samen met u als ouders volgen we uw kind in de verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal- emotioneel .